Your browser does not support JavaScript!
Menu
師資陣容

教師兼科主任

陳奕亨

 

中原大學 機械工程系

中華大學 資訊工程所

育達科技大學 資訊管理所

 

電子郵件:

chenih@csvs.mlc.edu.tw

 

協作平台:

https://sites.google.com/a/csvs.mlc.edu.tw/zhong-xing-jiao-shi-zhuan-ye-fa-zhan-ping-tai/

 

教師兼導師

郭安豐

 

彰化師範大學 工業教育學系

 

電子郵件:

kuoanfeng@csvs.mlc.edu.tw

 

協作平台:

https://sites.google.com/a/csvs.mlc.edu.tw/guo-da-bao-de-jiao-xue-dang-an/

教師兼導師

黃萬成

 

交通大學 資訊管理所

 

電子郵件:

egibon@csvs.mlc.edu.tw

 

協作平台:

https://sites.google.com/a/csvs.mlc.edu.tw/huang-wan-cheng/

教師兼導師

莊漢聲

 

長榮大學 資訊管理系

育達科技大學 資訊管理所

大同大學 資訊工程所

 

電子郵件:

hschuang@csvs.mlc.edu.tw

 

協作平台:

https://sites.google.com/a/csvs.mlc.edu.tw/csvs-jiao-xue-li-cheng/

教師兼導師

顏嘉慧

 

樹德科技大學 資訊工程系

嘉義大學 數位學習設計與管理所

 

電子郵件:

yench@csvs.mlc.edu.tw

 

協作平台:

https://sites.google.com/a/csvs.mlc.edu.tw/yench/

 

 

 

 

  

 

 

 http://163.19.233.8/chenih